Задължения и отговорности

 1. Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираността им за тях.
 2. Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
 3. Стриктно спазва графика за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекия му ръководител.
 4. Поддържа и развива вече изградените бизнес отношения.
 5. Изгражда трайни отношения на доверие.
 6. Създава нови контакти и развива нови райони.
 7. Дава предложения и предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
 8. Изнася презентации и организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
 9. Участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
 10. Поддържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
 11. Демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията.
 12. Изготвя отчети за дейността си.

Изисквания

 • Завършено висше образование;
 • Предишен опит на подобна или сходна позиция;
 • Добра компютърна грамотност: MS Office;
 • Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава);
 • Способност за самодисциплина и управление на времето;
 • Активен шофьор;
 • Възможност за командировки с отсъствие от дома;
 • За предимство се счита образование по фармация, медицина, биология или химия.

Предложението

 • Приятна работна атмосфера;
 • Задълбочено въвеждащо обучение;
 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Оценка спрямо приноса и резултатите;
 • Технологично обезпечаване (служебен автомобил, таблет, телефон);
 • Социален пакет (ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване).

Необходими документи за кандидатстване