Медицински лаборант

Във връзка с разширяването на дейността си, компанията търси МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ, който да се присъедини към лабораторията в медицински център.

Задължения и отговорности

 1. Подготвя пациентите физически и психически за предстоящите процедури на пробовземане.
 2. При необходимост взема и обработва биологични материали за клинично-лабораторни изследвания.
 3. Анализира клинично лабораторни показатели с мануални и апаратни техники.
 4. Грижи се за изправността и подготовката на оборудването преди и след манипулациите.
 5. Валидира коректно отчетените резултати в медицински софтуер.
 6. Спазва всички хигиенни норми и поддържа високи стандарти на пациентското обслужване.
 7. Сътрудничи активно с медицинските сестри, лекар клинична лаборатория, други лекари, медицински техници.

Изисквания

 • Завършено висше образование – специалности Медицински лаборант, Медицинска химия, Биохимия или друго релевантно;
 • Опит в работата лабораторна апаратура (биохимичен анализатор, хематологичен анализатор, анализатор на урина, имунологичен анализатор)
 • Добри медицински и клинични познания;
 • Високо ниво на професионална отговорност, проява на емпатия и търпение към пациентите;
 • Отлични комуникативни и междуличностни умения при работа с лекари и пациенти;
 • Способност за работа в екип и ефективно управление на времето;
 • Сръчност, прецизност и енергичност;
 • Предимства:
  • Опит в работата с биохимичен анализатор AU 480 Beckman Coulter;
  • Опит в работата с хематологичен анализатор Mythic 70 Orphee;
  • Опит в работата с анализатор на урина Urit-50;
  • Опит в работата с имунологичен анализатор Maglumi 600.

Предложението

 • Позиция в утвърдена, стабилна и постоянно развиваща се компания, която цени високо служителите си и инвестира в развитието им;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения и коректно отношение;
 • Конкурентно редовно възнаграждение в съответствие с пазарните нива в сектора;
 • Приятно динамична работна среда и позитивна атмосфера.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография