Витория Фарма е новосъздадена компания, партньор в България на водещи европейски производители във фармацевтичната индустрия, представени в над 60 държави. Портфолиото на компанията включва множество иновативни и висококачествени продукти – ОТС, хранителни добавки, медицински изделия и козметика. Във връзка с разширяването на екипа си в България, Витория Фарма търси да назначи Медицински представител.

Задължения и отговорности

 1. Създава, поддържа и развива дългосрочно контакти и отношения със здравни специалисти в поверения район – лекари и фармацевти.
 2. Консултира здравните специалисти относно характеристиките на продуктите от портфолиото ни и предоставя информация за конкурентните им предимства.
 3. Следи за новостите в определените продуктови категории и своевременно споделя информация за тях със здравните специалисти.
 4. Прилага маркетингови стратегии. 
 5. Отговаря за постигането на индивидуален план за продажби по продуктови категории. 
 6. Поддържа комуникация относно наличностите на продуктите от портфолиото ни в аптеките от поверения регион и текущо ги информира за промоционални активности.
 7. Планира, организира и провежда презентации и кръгли маси. Участва във фирмени събития, конгреси и симпозиуми.
 8. Изготвя доклади, както и други видове отчети, предоставящи допълнителна информация, според нуждите на компанията. 
 9. Следи пазарните тенденции в района си и маркетинговите активности на конкурентите. 

Изисквания

 • Опит като медицински представител – минимум две години;
 • Висше образование (медицинско/фармацевтично образование е предимство);
 • Желание за постигане на високи резултати;
 • Отговорност, амбициозност и инициативност;
 • Презентационни и комуникативни умения;
 • Способност за работа в екип;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet;
 • Шофьорска книжка.

Предложението

 • Отлично фиксирано възнаграждение и бонусна схема, обвързана с резултатите;
 • Атрактивен социален и здравен пакет;
 • Въвеждащи и текущи фирмени обучения;
 • Служебен автомобил, мобилен телефон и лаптоп;
 • Ентусиазиран екип от професионалисти;
 • Стимулираща работна среда и възможност за кариерно развитие. 

Необходими документи за кандидатстване