Манипулант в склад за лекарствени продукти

Задължения и отговорности

 1. Прилага установени правила за движение на стоковите потоци и за позициониране, обработка и съхранение на стоките.
 2. Осъществява на набиране на лекарствени продукти за екпедиция до клиентите.
 3. Извършва физически проверки за съответствие на стоковите наличност.
 4. Изисква прецизна работа с фактури и други първични документи.
 5. Изисква познаване на продуктовото портфолио на компанията и правилата за работа за стоките със специфични исквания за съхранение и експедиция.

Изисквания

 • Завършено висше образование или студент;
 • С предимство са завършили или изучаващи специалности, свързани с биология, химия или фармация;
 • Личностни качества:
  • организираност, умения за работа в екип, взаимозаменяемост, експедитивност, висока концентрация на вниманието, комуникативност, лоялност;
 • Предимство е професионален опит на подобна позиция.

Предложението

 • Работа по график при сумирано отчитане на работното време.
 • Възможности за развитие в една от най-успешните фармацевтични търговски фирми.
 • Отлични условия за работа в млад екип, в професионална и динамична среда.
 • Подсигурен транспорт след работа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография и снимка