„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е собственик на електропреносната мрежа на България и единствената компания, която осъществява управлението на електроенергийната система на страната. Със своите над 15 700 км. електропроводни линии и 298 подстанции, ние осигуряваме преноса на електричеството от производителите до потребителите и гарантираме връзката на нашата електроенергийна система с останалата част на Европа. За експлоатацията и поддръжката на нашите съоръжения се грижат близо 4000 високо квалифицирани служители в цялата страна.

ЛЮБОПИТНИ ЛИ СТЕ ДА НАУЧИТЕ КАК СЕ СЛУЧВА ТОВА?

НИЕ ЩЕ ВИ РАЗКРИЕМ ТАЙНИТЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА ЕНЕРГЕТИКА !

ЗА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА – СОФИЯ, ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ, ДА УЧАСТВАТ В УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГЕТИЦИ – ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА,

по време на която ще се запознаете с дейности, свързани с химически и електрически анализи, необходими за подпомагане на процесите по преноса на електроенергия и експлоатацията на електроенергийната система в България.

Предлагаме
 • Трудов договор
 • Трудово възнаграждение
 • Фиксирано работно време
 • Обучения по време на стажа
 • Менторска подкрепа
 • Работа по реални проекти и задачи
 • Работа в екип от доказали се професионалисти
Продължителност на стажа – от 1 до 3 месеца
Период на провеждане – до 30.09.2022 г.

АКО ВИЕ СТЕ
 • студент, 3 или 4 курс на бакалавърска степен или магистърска степен,
 • имате желание да затвърдите наученото и да придобиете нови знания и умения,
 • и искате да станете част от нашият екип,
НИ ИЗПРАТЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 • Заявление по образец – Приложение 2: https://www.eso.bg/doc/?466
 • CV и Мотивационно писмо
 • Уверение за записан курс на обучение

Вашите заявки или запитвания, може да изпращате на email – hr@eso.bg ; d.aleksandrova@eso.bg