Фирма ЕЛТА 90 е един от най-големите доставчици за българския пазар на лабораторно оборудване за областите на:

  • Хуманната и Ветеринарна медицина
  • Лаборатории за качествен контрол в Екологията
  • Химически лаборатории
  • Биотехнологии
  • Молекулярна и клетъчна биология
  • Фармацевтична промишленост
  • Козметика и парфюмерия
  • Храни и Млечна промишленост
  • Хигиенно-епидемиологични и ветеринарни лаборатории
  • Учебни лаборатории по биология, медицина, физика, химия

Фирмата представлява с изключителни права, повече от 30 първокласни и световни лидери производители на апаратура с гарантиран сервиз и обслужване. Освен апаратурата, ЕЛТА 90 предлага и широка гама от лабораторни реактиви, химикали и диагностикуми, както и полеви наркотестове. Фирмата разполага с лиценз за търговец на едро на “ин витро” медицински изделия, сертификат по ISO 9001:2008 за качество на услугите съгласно международните стандарти, в процес на сертификация по ISO 13485, лиценз за търговия с ветеринарно-медицински препарати и др.

В ЕЛТА 90 работят високо квалифицирани специалисти и консултанти за различните области на приложение – лекари, инженер – химик, магистър фармацевт, инженери, еколози, молекулярни биолози, био-технолози и др.

Ако сте студент и имате желание за получаване на опит в областта на IVD продуктите, апаратурата и най-новите технологии в диагностиката, може да изпращате своите запитвания и CV на elta90@dir.bg и office@elta90.eu