Лабораторен експерт – маркетинг и продажби

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, компанията открива ново свободно работно място за позицията „Лабораторен експерт – маркетинг и продажби“.

Обявената позиция е в Лабораторния Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, повърхностната, подземната и отпадъчната вода, както и на утайките. ЛИК работи с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Задължения и отговорности

 1. Предлага лабораторни услуги на клиенти.
 2. Анализира пазара на лабораторни услуги на локално, регионално и национално ниво.
 3. Проучва, осъществява връзка и посещава на място потенциални клиенти с основен интерес към лабораторни анализи.
 4. Осъществява контакт с вътрешни отдели на Дружеството по отношение на предлагани лабораторни услуги.
 5. Изготвя техническо задание при участия в тръжни процедури за лабораторни услуги.
 6. Разработва процедури, планове, презентации и информационни материали за лабораторните услуги.
 7. Анонсира и презентира чрез различни канали лабораторните услуги.
 8. Извършва статистически  анализ (бизнес анализ, SWOT анализ) на платените услуги и дава произхождащи от него предложения за подобряване и разширяване на услугите.
 9. Работи с информационна система за лабораторен мениджмънт.

Изисквания

 • Завършено висше образование в областта на Химия, Екология, Биотехнология, Инженерна химия;
 • Активен шофьор с шофьорска книжка, минимум категория В;
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Отлични презентационни умения;
 • Познания в областта на продажбите;
 • Ползване на технически английски.
 • Предимства:
  • Опит на същата или подобна позиция в учреждение, свързано с лабораторни или клинични изследвания;
  • Професионален пит в продажбите на лабораторни продукти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография