Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Провеждане на тестове и оценки на произведените подукти.
 2. Подпомагане на лабораторния техник.
 3. Поддържане и гарантиране, че оборудването и лабораторията са винаги в добро състояние.

Изисквания

 • Завършено средно образование, препоръчително с химичeска насоченост;
 • Умения за общуване на английски език по технически аспекти, свързани с продукцията и провеждане на разговори с англоговорящи лица;
 • Мотивирани личности, които умеят да работят в екип.

Предложението

 • Обучение;
 • Работа на трудов договор;
 • Осигуряване според изискванията на българското законодателство;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Работа с млад и дружелюбен екип;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Местоработата е в с. Равно поле – индустриална зона.

За контакт: 0899873015