СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лабораторията в град Пловдив служител/и за длъжността “Лаборант за анализи на почви”.

Задължения и отговорности
  • Извършване на лабораторни анализи на почви
  • Документиране на анализите и издаване на протоколи

Изисквания
  • Висше образование – Химия, Екология
  • Опит като лаборант мин. 3 години
  • Работно ниво на английски език
  • Компютърна грамотност
  • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие

Документи за кандидатстване
  • Актуална автобиография