Лаборант за Винарска изба “Евксиноград”

Стопанство “Евксиноград” търси лаборант зa Винарска изба “Евксиноград”.

Изисквания

  • Средно специално, висше образование в областта на производството на вино и високоалкохолни напитки, хранително вкусова промишленост или химия.
  • Да познава физико-химичните свойства на използваните суровини, средствата за анализи и контрол на суровините и готовия продукт.

Предложението

  • Основна заплата 1250 лв. и допълнително възнаграждение за професионален опит по 1% на година трудов стаж;
  • Платен отпуск 20 дни.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография