Лаборант в производствена лаборатория

ЕКОН 91 ООД е производител на лаково-бояджийски материали. Фирмата търси да назначи лаборант за производствената си лаборатория.

Задължения и отговорности

  1. Окачествяване съгласно технически спецификации и стандарти на междинни и крайни показатели на продукцията – смоли, бои, лакове.
  2. Извършва дейности, свързани с химичните процеси в производството.
  3. Следване на инструкциите за безопасна работа, както и спазване на добрите производствени и хигиенни практики.
  4. Работа на 3 смени, 5 дни в седмицата, събота и неделя са почивни дни.

Изисквания

  • Средно или висше образование

Предложението

  • За желаещи без опит в сферата – обучение;
  • Добро възнаграждение;
  • Въвеждащо обучение, съобразено с конкретните задължения;
  • Работа във фирма с утвърдени позиции на пазара.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография