ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, част от “Heidelberg Materials” е най-големият производител и износител на цимент в България, с водеща позиция на вътрешния пазар.
Във връзка с развитието на бизнес стратегията си, компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВО.

Задължения и отговорности

 1. Периодично приемане, обработка, подготовка на проби за физични и химични анализи от суровини и горива, полупродукти (суровинна смес, клинкер, байпасен прах и др.) и крайни продукти (цимент и др.) за контрол на производствения процес.
 2. Контрол, калибриране, почистване и ежедневно поддържане на всички уреди и апарати, използвани за анализ и изпитания.
 3. Водене на съпътстващата анализите документация писмено и електронно.

Изисквания

 • Средно или средно специално образование – химическо или техническо;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Сръчност и умения за боравене с електронна и механична техника, стъклария и прецизни инструменти;
 • Добра комуникативност и умения за работа в екип;
 • Организираност, подреденост, инициативност.
 • Работно ниво на владеене на английски език – ще се счита за предимство;
 • Предишен опит на подобна позиция – ще се счита за предимство;
 • Познания в областта на неорганичните свързващи вещества (цимент, сухи смеси и бетони) – ще се счита за предимство.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Пакет социални придобивки;
 • Възможност за работа в динамична работна среда и в компания с международни професионални стандарти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография