Лаборант контрол по време на процес

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Месторабота: гр. София, кв.Суходол, от понеделник до петък първа, втора и нощна работни смени.

Задължения и отговорности

 1. Да контролира качеството на произвежданите хранителни добавки и лекарствени продукти.
 2. Да взема проби от междинни продукти.
 3. Да следи за попълването на партидните документации.
 4. Да дава статус на партидите.
 5. Да взема проби при почистване на оборудването.
 6. Да предава проби за анализи на лаборатории КК.
 7. Надлежно документиране на извършените дейности.

Изисквания

 • Образование в сферата на природните науки (химия, биология, биотехнологии);
 • Комуникативност и желание за работа в екип;
 • Организираност и дисциплинираност, стриктно спазване на стандартните оперативни процедури и мерките за безопасност;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Приятна работна среда;
 • Петдневна работна седмица;
 • Мотивиращо възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка