В момента Г.М. ЕООД търси да назначи Лаборант-химик за производствена лаборатория.

Изисквания

  • Образование: завършено висше образование – бакалавър или магистър;
  • Английски език – писмено и говоримо;
  • Професионален опит като Лаборант и умения за работа с хроматографи;
  • Стаж в акредитирана лаборатория се счита за сериозно предимство;
  • Да познава добре националните изисквания и международни стандарти за качество в областта на фармацията и хранително-вкусовата промишленост;
  • Да има познания по системи за управление ISO 17025, 9001, HACCP и др.;
  • Умения за работа с компютър /MS Office и Internet/, стриктно и прилежно водене на документи;
  • Работа в екип, аналитичност, отговорност, ориентираност към резултати и сериозна ангажираност към поставените задачи.

Работното време е от понеделник до петък (8:00 – 17:00).

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография