Изисквания

 • Средно специално (препоръчително) или висше химическо образование;
 • Желание за работа и отговорно отношение;
 • Организираност и енергичност;
 • Готовност за работа на трисменен режим.

Предложението

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Ваучери в размер на 150.00 лв.;
 • Допълнителни стимули за добре свършена работа;
 • Въвеждащо обучение и обмяна на опит;
 • Възможност за работа с професионалисти;
 • Възможност за кариерно и професионално развитие във водеща фирма от текстилния бранш;
 • Пълни здравни и социални осигуровки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка

Повече информация можете да получите на телефон: 0886 581 620 – Личен състав.