Лаборант – Химическа лаборатория (по заместване)

София Мед е част от холдинговата структура Виохалко, обединяваща различни металообработващи компании в Европа, и е един от най-значимите работодатели в България.

За екипа си в отдел Качествен контрол, компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ – ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – (ПО ЗАМЕСТВАНЕ).

Задължения и отговорности

 1. Извършва химични анализи на байцови и емулсионни разтвори на технологичните линии в производствените цехове.
 2. Извършва анализ на отпадни води от пречиствателната станция, както и на води от оборотните системи.
 3. Прилага обемни, тегловни, комплексно-метрични, титриметрични и електроаналитични методи за анализ.
 4. Отговаря за точно спазване на работните инструкции и правилното оформяне на техническата документация.
 5. Отговаря за правилното функциониране на апаратурата.

Изисквания

 • Образование с химическа насоченост;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office (Excel, Outlook);
 • Работно владеене на английски език;
 • Възможност за работа на смени;
 • Личностни характеристики:
  • надеждност и отговорност;
  • системност, последователност и фокус върху детайлите;
  • гъвкавост и адаптивност;
  • умения за работа в екип;
  • желание за работа в индустриална среда.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Оценяване на личния принос – бонуси;
 • Атрактивен пакет от социални придобивки;
 • Сигурност и стабилност в трудовите отношения;
 • Работа в динамична високотехнологична среда;
 • Възможности за професионално и кариерно развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография