Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Месторабота:

Йоаким Груево

Задължения и отговорности

 1. Извършване на лабораторни изпитвания на технологични параметри и готова продукция.
 2. Пробонабиране.
 3. Извършване на класически микробиологични анализи на води и безалкохолни напитки.
 4. Стерилизация на хранителни среди.
 5. Физико-химични/химични изпитвания на води и безалкохолни напитки.
 6. Следене и попълване на лабораторната документация.

Изисквания

 • Висше образование (Биология, Биология и химия, Хранителни технологии);
 • Отговорност за достоверността на извършените анализи;
 • Аналитично мисленe;
 • Много добри организационни умения;
 • Коректност при изпълнение на служебните си задължения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит на същата или сходна позиция – минимум 1 година.

Предложението

 • Работно време: редовна смяна от 08:00 ч. до 17:00 ч.;
 • Работа в динамична среда;
 • Сигурност и стабилност в трудовите отношения;
 • Атрактивно възнаграждение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Актуална снимка.