БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип мотивиран професионалист на позицията “Лаборант”.

Задължения и отговорности

 1. Изпитва материали, продукти и проби за стабилност по утвърдени спецификации.
 2. Участва в анализа на проби за валидиране производствените процеси и валидиране на почистване
 3. Участва при трансфер на методи за анализ.
 4. Отговаря за своевременното калибриране на лабораторната техника.

Изисквания

 • Средно специално или висше химическо образование, релевантно към позицията;
 • Добро владеене на английски език;
 • Умения за работа с МS Office пакет;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография