Фирма ТСАКИ ООД е изключителен представител на испанската фирма KRAFFT S.A. за България и Македония и на Белгийската фирма Wynn’s. На българския пазар ТСАКИ предлага над 2000 продукта химия за автомобила. В момента фирмата търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията “Лаборант”.

Месторабота:

Костинброд

Задължения и отговорности

 • Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства
 • Осъществява текущ контрол на производствения процес, като не допуска отклонение в параметрите на готовия продукт спрямо стандарта
 • Извършва анализи на готов продукт и издава сертификати за качество
 • Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествените показатели, калибрация на лабораторното оборудване
 • Води отчетна документация и записи за качествен контрол
 • Предприема превантивни действия за отстраняване на потенциални отклонения в качеството на суровините, материалите, опаковките, готовия продукт и параметрите на процеса
 • Стриктно спазва стандартите за качество на компанията и процедурите за здраве и безопасност

Изисквания
 • Средно специално /висше образование – Химия
 • Опит на подобна позиция
 • Компютърна грамотност – MS Office
 • Проактивност и отговорност

Предложението
 • Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография