Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитвания на постъпващите в лабораторията проби от производството.
 2. Извършва аналитичен и технологичен контрол по утвърден график на всеки етап на работния процес.
 3. Изготвя необходими за работа разтвори.
 4. Познава и прилага изискванията на стандартизационни документи и методики за анализ.
 5. Обработва резултати от анализи и ги вписва в съответните дневници за аналитичен контрол.

*Работата се извършва при двусменен, дванадесет часов режим на работа по график, непрекъсваем производствен процес.

Изисквания

 • Средно или висше химическо образование;
 • Добри познания и умения по аналитична химия и инструментални методи в аналитичната практика;
 • Компютърна грамотност;
 • Готовност за работа на смени;
 • Прецизност и точност;
 • Устойчивост при изпълнение на рутинни задачи;
 • Организираност, умения за работа в екип;
 • Желание за дългосрочна работа.

Предложението

 • Работа в динамична среда в стабилна компания;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Осигурено обучение  в съответствие с утвърдените вътрешнофирмени стандарти;
 • Отлични условия на труд;
 • Добър социален пакет, безплатен служебен транспорт.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна професионална автобиография