Във връзка със започване работa на Анаеробна инсталация в гр. Русе, Д Консей ООД търси да назначи Лаборант.

Задължения и отговорности

  1. Вземане на проби за изпитване.
  2. Извършвaне на физико-химични анализи и отчитане на резултатите от тях.

Изисквания

  • Трудов стаж по специалността е предимство;
  • Практически опит в Акредитирана лаборатория;
  • Способност за работа в екип.

Предложението

  • Дългосрочна заетост;
  • Сигурност и коректност в заплащането.

Необходими документи за кандидатстване

  • Автобиография с актуална снимка