Задължения и отговорности

 1. Извършва от входящ контрол на основните и допълнителните суровини, междинен до краен контрол на произвежданите продукти.
 2. Познава добре производствената дейност и показателите за анализ на произвежданите асортименти във фирмата.
 3. Провежда анализи на продукцията в съответствие със стандартизационните документи, спазва лабораторните инструкции за методите за анализ и изпълнява стриктно инструкциите за работа с апаратите в лабораторията.
 4. Отразява всички етапи при провеждане на изпитванията в лабораторни формуляри, регистриране в информационна система.
 5. Следи за изправното състояние на техническите средства, с които работи и сигнализира при констатирани нередности.
 6. Следи за наличните количества от консумативите, с които работи и да сигнализира преди изчерпването им.

Изисквания

 • Висше образование – Химия, Биология или друго релевантно за длъжността – ще се счита за предимство;
 • Професионален опит като лаборант в аналитична лаборатория – ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работа в престижна и утвърдена компания;
 • Възможност за професионална реализация;
 • Работа в предизвикателна и динамична среда;
 • Работна среда с добри практики, позитивна атмосфера и възможност за развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография