“Ате Пласт” ООД – водещ производител на гъвкави полимерни фолиа и опаковки за индустрията, търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията “Лаборант”.

Месторабота: Пловдив

Задължения и отговорности
 • Изпълнение на лабораторни измервания съобразно указания по добра лабораторна практика на АТЕ ПЛАСТ ООД и указания по приети от фирмата технически стандарти;
 • Изпълнение на процеса по окачествяване от входяща суровина до изходяща продукция ръчно и/или чрез SAP;
 • Изготвяне и издаване на документи по качество на полуфабрикат или готова продукция- протоколи и сертификати за качество;
 • Контролира изпълнението на поставените задачи по производствени ордери съобразно инструкция за регистриране и обявяване на несъотвестващ продукт;
 • Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените производствени стандарти за качество на продукцията;
 • Участва в разработването и внедряването на нови технологии за производство на продукти.

Изисквания
 • висше образование /химия/;
 • много добра компютърна грамотност;
 • отлично владеене на английски език;
 • комуникативност и умения за работа в екип;
 • шофьорска книжка;
 • отговорно отношение към работата.

Фирма Ате Пласт ООД предлага много добра работна атмосфера, коректно отношение, много добро възнаграждение, изплащано редовно и в договорения срок и социално и здравно осигуряване върху реалния доход.

За конатакти: 042/616140

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6325967