Работното място е свързано с приготвяне на Сертифицирани Референтни Материали на везна.

Изисквания

  • Да знае формулите на основните химични елементи и йони;
  • Да има точна ръка;
  • Работа с компютър;
  • Химическо образование и английски език са предимство.

Предложението

  • Предизвикателна и интересна работа на трудов договор с фирма “СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД;
  • Конкурентно трудово възнаграждение и премии според личните резултати;
  • Допълнителни социални придобивки;
  • Планирано обучение.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография