Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал. За свой доверен клиент, компанията търси да назначи: Лаборант.

 1. Използва достъпните за наличната апаратура методи и способи за определяне на химическите свойства на готовите изделия и на нанесените покрития.
 2. Извършва предписаните измервания и всички видове лабораторни изследвания на материали и готова продукция.
 3. Участва в анализите на допускания брак.
 4. Съставя отчети, протоколи и анализи за направените изследвания.
 5. Следи за правилното използване и за изправността на лабораторната апаратура, материали и химикали.

Изисквания

 • Завършено средно или висше химическо образование, релевантно към позицията;
 • Предишен опит на подобна позиция, независимо от производствения сектор;
 • Познаване на нормативната база в съответната област на работа;
 • Компютърна грамотност -MS Office пакет;
 • Организираност, отговорност, самостоятелност.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждение с реални осигуровки;
 • Работно време по предварително изготвен график – 2 работни и 2 почивни дни (без нощни смени);
 • Въвеждащо обучение;
 • 200 лв. ваучери всеки месец отделно от основната заплата;
 • Постоянна заетост с възможност за развитие в стабилна компания.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

*Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019