“Млин – 97” АД гр. Разград е водещ производител на хлебни изделия – солети и различни видове брашна, търси да назначи мотивирани кандидати за длъжността: Лаборант към Качествен контрол.

Задължения и отговорности

 1. Извършва физични, химични и органолептични изследвания на постъпващите суровини, материали и готова продукция.
 2. Следи и контролира качеството на произведената готова продукция и постъпващите суровини.
 3. Документира извършените лабораторни дейности, като поддържа необходимите документи в актуален вид.

Изисквания

 • Завършено средно специално или висше образование с образователно квалификационна степен специалист, бакалавър или магистър в областта на химията, биологията, биотехнологиите;
 • Да познава съвременните средства за анализ и контрол и да има практически физико-химичен опит в изпълнение на лабораторните техники;
 • Желание и умение да работи в екип;
 • Жа има добра компютърна грамотност;
 • Владеенето на английски език, ще се счита за предимство.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Вътрешнофирмено обучение;
 • Постоянен трудов договор с “Млин-97” АД гр. Разград, при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
 • Конкурентна и здравословна работна среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография