:Задължения и отговорности

 1. Извършва измервания.
 2. Обработва данни от измервания.
 3. Работи с лабораторните уреди.
 4. Участва в разработването на нови рецепти и технологии.
 5. Извършва анализ и контрол на суровините, материалите и готовата продукция.

:Изисквания

 • Химическо или техническо образование;
 • Добро владеене на английски език;
 • Желание за работа в екип;
 • Опитът в производство на пластмаси е предимство;
 • Владеене на английски език е предимство.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Вътрешнофирмено обучение по длъжността;
 • Коректни трудови взаимотношения;
 • 5 дневна работна седмица;
 • Безплатен служебен транспорт;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка

Телефон за връзка: 0877390099