Изисквания

  • Завършено подходящо средно/висше образование – индустриална химия, органична химия;
  • Компютърна грамотност;
  • Умения за работа в екип;
  • Мобилност;
  • Стаж по специалността е предимство.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография