В момента Атоменергоремонт АД търси да назначи: Технолог, оценител.

Изисквания

 • Образование: Средно или Средно – специално в област “Химия;
 • Професионален опит: За заемане на длъжността не се изисква трудов стаж по специалността, но ако има такъв, ще се счита за предимство.
 • Способност за работа самостоятелно и в екип;
  Основни понятия в областта на химията, физиката;
  Възможност и умения за боравене с измервателни инструменти;
  Компютърна грамотност;
  Комуникативност и отговорност.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография