Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства.
 2. Осъществява текущ контрол на производствения процес, като не допуска отклонение в параметрите на готовия продукт спрямо стандарта.
 3. Извършва анализи на готов продукт и издава сертификати за качество.
 4. Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествените показатели, калибрация на лабораторното оборудване.
 5. Води отчетна документация и записи за качествен контрол.
 6. Предприема превантивни действия за отстраняване на потенциални отклонения в качеството на суровините, материалите, опаковките, готовия продукт и параметрите на процеса.
 7. Стриктно спазва стандартите за качество на компанията и процедурите за здраве и безопасност.

Изисквания

 • Средно специално /висше образование – Химик, Биотехнолог, Технолог Хранителни технологии;
  Опит на сходна позиция в сферата на хранително-вкусовата промишленост;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Готовност за работа по график на 8-часови смени, вкл. и нощни (първа – 06-14 ч; втора – 14-22 ч; нощна – 22-06 ч);
 • Проактивност и отговорност.

Предложението

 • Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати;
 • Организиран служебен транспорт, съобразен със смените, от/до София, Драгоман, Сливница и Костинброд;
 • Пакет от социални придобивки, сред които: дневна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, фирмено работно облекло и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография