В момента дружеството търси компетентен, комуникативен и отговорен професионалист за позиция: ЛАБОРАНТ.

Задължения и отговорности

 1. Анализира химичния състав на течния метал, отливките и входящите суровини и материали.
 2. Анализира състава на формовъчни и сърцеви смеси.
 3. Извършва механични изпитания и металографски анализ на чугун и стомана.
 4. Съставя протоколи и оформя резултатите от лабораторни анализи.
 5. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
 6. Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 7. Извършва точни и прецизни анализи през различните етапи на производствения цикъл, по утвърдени в дружеството нормативно-техническа документация и стандарти.
 8. Познава действащите европейски и световни стандарти в съответната област.

Изисквания

 • Средно образование;
 • Опит в работата с лабораторни тестове и анализи е предимство;
 • Умения за работа с контролни уреди и измервателни инструменти е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office, Internet.

Предложението

 • Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Социални бонуси – ваучери за храна, фирмен транспорт;
 • Въвеждащо и периодично обучение;
 • Възможност за кариерно развитие в системите по управление на качеството.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография