Във връзка с разширяване на завода и отваряне на нови цехове за производство, компанията търси работници за позицията: Лаборант.

Задължения и отговорности

 1. Извършва пробо-подготовка на доставените в лабораторията проби от суровини, материали, междинни проби и готова продукция.
 2. Извършва подготовка на получените проби до готовност за анализ.
 3. Извършва анализ на подготвените проби според приетите методики.
 4. Извършва анализи и измервания за получаване на необходимите резултати.
 5. Отразява в лабораторни дневници в електронен вариант и на хартиен носител резултатите, получени от проведените изпитвания.
 6. Определя съответствието им с придружаващата ги документация и съществуващи нормативни изисквания.
 7. Изготвя протоколи, анализни свидетелства и сертификати на база резултатите от съответните изпитвания.
 8. Подготвя стандартни разтвори, необходими за съответните анализи.
 9. Проверява и калибрира периодично оборудването в лабораторията.
 10. Ежедневно проверява техническата изправност на оборудването.

Изисквания

 • Средно/висше образование в сферата на химичните технологии;
 • Опит на подобна позиция в промишлено производство се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност; работа с MS Office – високо ниво;
 • Владеене на английски език – работно ниво;
 • Опит със SAP се счита за предимство
 • Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.
 • Възможност за работа на смени, включително нощни.

Предложението

 • Мотивиращо трудово възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;
 • Всички необходими за изпълнението на работата лични предпазни средства;
 • Безплатна храна, добавки и ободряващи напитки по време на работа;
 • Осигурен транспорт или квартира в Долна баня.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография