Задължения и отговорности

 1. Вземане на проби от парните и водните потоци.
 2. Вземане на контролни проби.
 3. Осигуряване на качествата на котлова, питателна и мрежова вода в необходимите норми.
 4. Контрол на режима на деаератора.
 5. Извършване на регенерация.
 6. Приготвя разтвори за лабораторни анализи.

Изисквания

 • Средно /висше образование – Химия, Биология, Микробиология;
 • Работа на подобна позиция ще се счита за значително предимство;
 • Въвеждащо обучение;
 • Готовност за поемане на дневни смени при непрекъснат режим на работа по предварително изготвен график;
 • Инициативност и активност при изпълнение на задачите, способност за работа в екип;
 • Отговорност, дисциплинираност, лоялност.

Предложението

 • Работа на трудов договор;
 • Нето трудово възнаграждение 1200 лв.;
 • Ваучери за храна на стойност 150 лв.;
 • Месечни бонуси при изпълнение на поставените задачи;
 • Кариерно развитие според постигнатите резултати;
 • Обучение за позицията и възможност за допълнителна квалификация;
 • Отлични условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография