Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Ппределя обема и периодичността на химическия контрол.
 2. Провежда изследвания, консултира и разработват химико-технологични процеси.
 3. Определя химически производствени методи и стандарти за качество, за да осигурят съответствие с техническите спецификации на съоръженията.
 4. Тества етапите на производство с цел контролиране различни показатели като температура, плътност, относително тегло и налягане.
 5. Изготвя оценки за производствените разходи и отчетите за хода на производствения процес, предназначени за ръководството на предприятието.
 6. Вземане на проби от парните и водните потоци.
 7. Вземане на контролни проби.
 8. Осигуряване на качествата на котлова, питателна и мрежова вода в необходимите норми.
 9. Контрол на режима на деаератора.
 10. Извършва на регенерация.
 11. Приготвя разтвори за лабораторни анализи.
 12. Разработва процедури за безопасност на работещите.
 13. Установява процедури и стандарти за контрол с цел осигуряване на безопасност и ефективност на производство, както и безопасността на работниците, работещи с оборудване, използвано при осъществяването на химичните реакции.

Изисквания

 • Средно /висше образование – Химия, Биология, Микробиология;
 • Работа на подобна позиция ще се счита за значително предимство;
 • Инициативност и активност при изпълнение на задачите, способност за работа в екип;
 • Отговорност, дисциплинираност, лоялност.

Компанията предлага

 • Работа на трудов договор;
 • Нето трудово възнаграждение 1000 лв.;
 • Ваучери за храна на стойност 150 лв.;
 • Месечни бонуси при изпълнение на поставените задачи качествено и в срок;
 • Кариерно развитие според постигнатите резултати;
 • Възможност за допълнителна квалификация;
 • Отлични условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография