Фирма Мероне-Н ЕООД, гр. Алфатар, водещ преработвател в областта на млечните продукти, търси да назначи Лаборант.

Задъжения и отговорности
 • Взима проби от производствените линии за контрол на качеството;
 • Осъществява входящ и изходящ контрол на суровините и продуктите;
 • Анализира и съхранява лабораторна информация.

Изисквания
 • Средно / след средно образование. Кандидатите със специалност ”Аналитична химия” са с предимство;
 • Опит в областта на хранително-вкусовата промишленост;
 • Да владее добрата лабораторна практика;
 • Умения за работа с екип;
 • Устойчивост на натоварване;
 • Старание;
 • Добри умения за самостоятелно организиране на работния процес.

Предложението
 • Коректни трудово-правни и финансови взаимоотношения;
 • Динамична и стимулираща работа в екип от професионалисти;
 • Обучения във връзка с повишаване на личните и професионалните Ви умения;
 • Възможност за професионално развитие.

Документи за кандидатстване
 • Подробна автобиография;
 • Копие от последен диплом за завършено образование;
 • Актуална снимка.

Ако проявявате интерес към това предложение и считате, че отговаряте на посочените изисквания, кандидатствайте за позицията на имейл: office@merone.bg