Минимални изисквания

  • Висше образование – завършена минимум бакалавърска степен по специалностите “Неорганични химични технологии”, “Органични химични технологии” , “Химично инженерство” или “Екология”;
  • Опит в работа с ICP-оптична емисионна спектроскопия и Атомна абсорбция – предимство;
  • Работно ниво на английски език;
  • Добра компютърна грамотност;
  • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.