Задължения: анализ на петролни продукти.

Минимални изисквания

  • Висше образование – завършена минимум бакалавърска степен по специалностите “Неорганични химични технологии”, “Органични химични технологии” , “Химично инженерство” или “Екология”;
  • Опит в работа с ICP-оптична емисионна спектроскопия и Атомна абсорбция – предимство;
  • Работно ниво на английски език;
  • Добра компютърна грамотност;
  • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Предложението

  • Обучение;
  • Застраховка „Живот и медицински разходи“;
  • Ваучери за храна;
  • Възможности за развитие.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография