Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Осъществява контакти с клиенти и партньори.
 2. Завежда входящо-изходяща кореспонденция.
 3. Координира дейностите по пробовземане, измерване и изпитвания на води, почви, отпадъци, шум и емисии.
 4. Води кореспонденция, изготвя оферти, подготвя тръжна документация, приема възлагания на лабораторни дейности.
 5. Работи със специализиран лабораторен софтуер и електронни платформи.
 6. Отговаря за цялостната организация на дейността в офисите на дружеството.
 7. Организира техническата подготовка при срещи, конференции и др. мероприятия.
 8. Изготвя отчети и справки.
 9. Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността.

Изисквания

 • Отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.
 • Притежава комуникативност и учтивост;
 • Умения за работа в екип и висока корпоративна култура;
 • Организираност, точност и прецизност при работа;
 • Умения за приоритизиране и аналитичност на поставените задачи;
 • Умения за спазване на правила и процедури, дисциплинираност;
 • Работно ниво на английски език;
 • Висше образование – химия или аналогично;
 • Високо ниво на компютърна грамотност (MS Office), както и умения за работа с офис техника.

Предложението

 • Работа в млад екип от професионалисти;
 • Динамична работа в лаборатория, оборудвана с модерна апаратура;
 • Коректни трудови взаимоотношения;
 • Отлични условия на работната среда;
 • Трудов договор на осем часов работен ден и конкурентно възнаграждение, адекватно за изискванията на обявената позиция.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка