Координатор Клинични изпитвания

Задължения и отговорности

 1. Подпомага извършването на клинични изпитвания и дейността на изследователския екип.
 2. Комуникира и организира график с пациенти, лекари и представители на Възложителя.
 3. Извършва подготовка на центъра за всички визити.
 4. Следи текущото състоянието и наличност на предоставените от възложителя материали.
 5. Регулярно изготвя доклади за текущия статус на провежданите изпитвания, както и окончателен доклад при закриване на центъра.

Изисквания

 • Кандидатите трябва да имат висше образование по естествени науки (фармация, биология, химия, в областта на общественото здраве и здравните грижи, вкл. медицински сестри, кинезитерапевти и др.);
 • Добра компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език (устно и писмено);
 • Валидна шофьорска книжка.

Предложението

 • Трудов договор на пълен работен ден;
 • Добро възнаграждение и отлични условия на труд;
 • Работа с млад и амбициозен екип в динамична среда;
 • Възможност за развитие;
 • Обучения в страната и чужбина.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография в европейски формат с актуална снимка