Координатор клинични изпитвания

Ар енд Ди Сървисиз ООД е фирма, която изгражда и менажира центрове за провеждане на клинични изпитвания в държавни, общински и частни лечебни заведения. Ар енд Ди Сървисиз ООД има изградени над 50 центъра за провеждане на клинични изпитвания на територията на цялата страна. За офиса в гр. Пазарджик, фирмата търси да назначи Координатор клинични изпитвания на пълен работен ден.

Задължения и отговорности

 1. Осигурява извършването на клинични изпитвания в центъра.
 2. Изгражда добри бизнес взаимоотношения.
 3. Планира седмичния график в центъра.
 4. Организира и планира дейността на компанията в центъра за клинични изпитвания.

Изисквания

 • Медицинско или фармацевтично образование ще се счита за предимство (медицински сестри могат също да кандидатстват за позицията);
 • Наличие на шофьорска книжка;
 • Възможност за работа в динамична среда;
 • Организиране и приоритизиране на задачите;
 • Добро владеене на английски език (устно и писмено);
 • Комуникативност;
 • Деен и инициативен, с много добри организационни умения;
 • Много добри междуличностни умения;
 • Добри компютърни умения (Интернет, Microsoft Office);

Предложението

 • Трудов договор на пълен работен ден;
 • Добро възнаграждение и отлични условия на труд;
 • Работа с млад и амбициозен екип в динамична среда;
 • Възможност за развитие;
 • Обучения в чужбина.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография в европейски формат с актуална снимка