Координатор диагностични програми

ФАРМАНЕТ 2000 ЕООД изгражда мост между техническите аспекти на генетичното изследване и медицинската интерпретация на данните.

Описването на мутацията и диагностицирането на заболяването вече не са първостепенната цел. Вярваме, че ранното откриване с персонализирана и фокусирана терапия е истинската полза за всеки пациент.

В момента търсим креативен и амбициозен професионалист, който да се присъедини към екипа в София.

Задължения и отговорности

 1. Изгражда стратегически дългосрочни партньорства.
 2. Разбира пазарната динамика и съответно коригира дейностите си.
 3. Изготвя план за работа с цел оптимално развитие на портфолиото.

Изисквания

 • Образование:
  • Изучаване на биология, химия, фармация, медицина или други природни науки е предимство.
 • Опит:
  • Опит в сферата на здравеопазването е предимство;
 • Умения:
  • Добри междуличностни умения
  • Добра писмена и устна комуникация;
  • Добри аналитични умения;
  • Добри компютърни умения – MS Office.

Предложението

 • Възможност за развитие в сферата на маркетинг и продажби;
 • Конкурентно възнаграждение и бонусна схема.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография