Координатор диагностични програми

ФАРМАНЕТ 2000 ЕООД е българска компания, чиято мисия е да изгражда мост между техническите аспекти на генетичното изследване и медицинската интерпретация на данните. В момента фирмата търси да назначи Координатор диагностични програми за гр. Стара Загора.

Задължения и отговроности

 1. Изгражда стратегически дългосрочни партньорства.
 2. Разбира пазарната динамика и съответно коригира дейностите си.
 3. Изготвя план за работа с цел оптимално развитие на портфолиото.

Изисквания

 • Образование в областта на природните науки е предимство;
 • Опит в сферата на здравеопазването е предимство;
 • Добри междуличностни умения
 • Добра писмена и устна комуникация;
 • Добри аналитични умения;
 • Добри компютърни умения – MS Office.

Предложението

 • Възможност за развитие в сферата на маркетинг и продажби;
 • Конкурентно възнаграждение и бонусна схема.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография