Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

  1. Извършва контрол по време на производство.
  2. Взема и изпитва проби съгласно действащите процедури.

Изисквания

  • Завършено средно или висше образование с професионална насоченост химия, биотехнология, биология, фармация или сходна;
  • Опит в сферата на производство и/или контрола във фармацевтичното производство се счита за предимство;
  • Възможност за работа на смени;
  • Умения за работа в екип.

Предложението

  • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
  • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
  • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.