„Балканфарма-Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Контрольор по качеството в Дирекция Качество.

Задължения и отговорности

• Извършва контрол по време на производство;
• Взема и изпитва проби съгласно действащите процедури.

Изисквания

• Завършено средно или висше образование с професионална насоченост химия, биотехнология, биология, фармация или сходна;
• Опит в сферата на производство и/или контрола във фармацевтичното производство се счита за предимство;
• Възможност за работа на смени;
• Умения за работа в екип.

Предложението

• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
• Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6317941