Задължения и отговорности

Изисквания

  • Средно образование с химическа насоченост;
  • Минимум 1 г. професионален опит;
  • Умения за работа с лабораторна апаратура и химични реагенти;
  • Висока мотивация за работа и отговорно отношение.

Предложението

  • Много добро стартово възнаграждение и месечни бонуси спрямо заработеното;
  • Ваучери за храна в размер на 200,00 лв./мес., допълнително здравно и пенсионно осигуряване и други социални плащания;
  • Работа на 12 часови смени;
  • Осигурен служебен транспорт от гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Игнатиево.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография