Във връзка с разширяване на дейносттa си, Виберг проджектс ЕООД търси да назначи: КОНТРОЛОР, КАЧЕСТВО.

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за спазване на утвърдените Страндарти и процедури.
 2. Извършва входящ,текущ и изходящ контрол по отношение на продуктите.
 3. Води записи на получените от тестовете и проверките резултати в определените за целта места.

Изисквания

 • Изискване за образование – средно; специалности в област Химия – предимство;
 • Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
 • Предимство е опит на подобна позиция или на позиция лаборант;
 • Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
 • Личностни качества: умение за работа в екип, аналитичност и прецизност.

Предложението

 • Работа в развиваща се компания;
 • Вътрешнофирмено обучение;
 • Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурителното законодателство;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв.;
 • Безплатен транспорт;
 • Атрактивна бонусна схема и социален пакет;
 • Отлична работна среда;
 • Млад и динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография