Фикосота Фууд ЕАД е производствена фирма в областта на производство на сухари и сухи сладкарски изделия. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи: Контрольор качество/входящ контрол.

Задължения и отговорности

 1. Текущо извършва химични и физикохимични анализи на суровини, полуфабрикати и продукти при спазване на установените методи за контрол и правила за работа.
 2. Въвежда резултатите от анализа в определената за целта база данни в модула за качествен контрол.
 3. Отбира проби за анализ съгласно установени правила.
 4. Отговаря за изправността на оборудването, с което работи.
 5. Отговаря за спазването на правилата и реда в лабораторията.

Изисквания

 • Изискване за образование – висше или средно; специалности в област Химия – предимство;
 • Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office;
 • Предимство е опит на подобна позиция или на позиция лаборант;
 • Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна;
 • Личностни качества: умение за работа в екип, комуникативност, лоялност.

Предложението

 • Работа в развиваща се компания;
 • Млад и динамичен екип;
 • Отлична работна среда;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв.;
 • Трудов договор, съгласно българското законодателство;
 • Атрактивна бонусна схема и социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка