Инженер-химик производство смоли, бои, лакове

Химатех АД е български производител на широка гама химически продукти – смоли, бои, лакове, грундове, силиконови продукти, почистващи препарати и др. Търси да наеме мотивиран и енергичен нов колега в производството си. Работата е подходяща за мъже поради това, че има и физическо натоварване.

Месторабота: София

Задължения и отговорности
 • пускане в действие, контролиране, настройване и изключване на машини и устройства;
 • наблюдаване протичането на реакционни и трансформиращи процеси в съответствие с процедурите за безопасност;
 • наблюдаване измервателни уреди и електронни устройства на едно или повече съоръжения като миксери, апарати, бъркалки
 • измерване, теглене и зареждане на необходимите химикали в съответствие с рецептурни карти;
 • вземане на проби и извършване на рутинни химически и физически изпитвания на продукти, отбелязване дати на производство;
 • почистване и извършване незначителни ремонти на машини и съоръжения;
 • етикетиране и пакетиране на продукти.
Изисквания
 • Завършен университет с химическа специалност е предимство;
 • Завършен техникум, за предпочитане с химически профил;
 • Мотивация за обучение и развитие;
 • Знания и интерес в областта на химията;
 • Прецизност, аналитичност и подреденост;
 • Опит в индустрията е предимство.
Предложението
 • Стабилна и сигурна работа с възможност за развитие;
 • Конкурентно заплащане с пълни осигуровки;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване:
 • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6315479