Задължения и отговорности

 1. Контролиране на технологичните разтвори.
 2. Контролиране разходни норми на суровини и материали.
 3. Контролиране на всички дейности, които са свързани с разрешителното на дейността.
 4. Извършване на лабораторни анализи.
 5. Работа с документооборот свързан с комплексно разрешително.

Изисквания

 • Висше образование с професионална квалификация Химия;
 • Опит в аналитичната и неорганичната химия.
 • Предимства:
  • Професионален опит в областта на металните покрития.

Предложението

 • Много добро възнаграждение;
 • Добра работна среда и условия на труд;
 • Подкрепа от страна на екипа;
 • Осигурен транспорт;
 • Допълнително здравно осигуряване.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

За директна връзка: 0895 79 77 81