БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип професионалист на позицията “Инспектор Качество”.

Месторабота:

Дупница

Задължения и отговорности
 • Извършва и оценява дейности, свързани с контрола на оперативни процедури за работа, почистване, поддръжка и персонал
 • Документира и управлява несъответствия в електронна система Track Wise
 • Участва ва/ръководи в предварително производствено проучване
 • Участва в/ръководи в разследвания на отклонения и оплаквания, и изготвя доклади от разследване
 • Следи заПроверява технологичният процес и съответствието му с Производствена Партидна документация
 • Изготвя предварителна оценка на възникнали отклонения върху производствения и опаковъчен процес по време на регламентирани инспекции
 • Документира и управлява нерегистрирани несъответствия в електронна система Track Wise, по време на инспекции
 • Изготвя планове за обучения и стандартни оперативни процедури, свързани с дейностите по осигуряване на качество и съответствие
 • Спазва установените правила за Добра Производствена Практика, Добра Документална Практика

Изисквания
 • Висше образование – Фармация, Химия или Биология, техническо или друго релевантно за позицията
 • Професионален опит – 2 г. в производство на твърди дозирани форми
 • Опит в производство на твърди дозирани форми участък „Насипни продукти”, ще се счита за предимство
 • Английски език – работно ниво
 • Отлични умения за работа с МS Office пакет
 • Редовен режим на работа
 • Аналитично мислене
 • Добри организационни умения
 • Добри умения за работа в екип, ориентираност към постигане на резултати, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения

Предложението
 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки
 • Транспорт до гр. Дупница от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и региона

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография
 • Мотивационно писмо