Общи изисквания

 • Опит в областта на GMP и/или GLP;
 • Способност за работа в екип;
 • Умения за комуникация с екипа и клиенти;
 • Владеене на английски език е преимущество;
 • Работа с документи на системата за качество, касаещи дейностите в лабораторията, изготвяне на СОП и други документи свързани с дейността на лабораторията.

За химици:

 • Опит в химична лаборатория поне 3 години;
 • Опит в трансфер и/или валидиране на аналитични методи;
 • Опит в работа с течен и газов хроматографи.

За микробиолози:

 • Опит в микробиологична лаборатория поне 2 години;
 • Опит в трансфер и верифициране на микробиологични методи;
 • Опит в работа със стерилни продукти е преимущество.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография