Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността “Химик”.

Месторабота: Троян

Задължения и отговорности

 • Участва в дейности в лабораторията, свързани с контрол на крайни продукти, трансфер на методи за анализ, валидиране на методи за контрол на почистването, избор и поръчка на реактиви и консумативи, водене и проверка на документация
 • Ръководи валидиране/верифициране на методи за анализ на крайни продукти и методи за почистване.
 • Извършва текущи анализи по одобрени спецификации.
 • Изготвя/одобрява аналитични сертификати.
 • Участва при изпитване на проби за валидиране на производствени процеси и валидиране на почистване.
 • Участва при заявяване на реактиви, материали и консумативи.
 • Отговорен е за правилното съхранение на реактиви и консумативи в лабораторията и склада на лабораторията.
 • Отговорен е за своевременното калибриране на лабораторната стъклария и следи за сроковете на рекалибриране.
 • Отговорен е да работи само с проверено оборудване и за съхраняване файловете от аналзите.
 • Участва при своевременното въвеждане на данни от изпитвания, проведени в лабораторията, в електронни таблици за целите на на изчисление на QC индикаторите по качество и други корпоративни справки.
 • Отговорен е своевременно да докладва всички отклонения, нетипични резултати и резултати извън спецификация, получени в процеса на работата на звеното.
 • Участва в разследване на всички отклонения и нетипични резултати и резултати извън спецификация констатирани в лабораторията, свързани с изпитване на крайни продукти.

Изисквания
 • Висше образование Магистър по Химия, Фармация, Биология;
 • Професионален опит – 2 години опит в производството и/или контрола на качеството на лекарствата;
 • Много добро познаване на действащата нормативна уредба;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа с МS Office пакет;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения;
 • Умения за работа в екип.

Предложението
 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч.

Необходими документи за кандидатстване:

 • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6309351