ХИМИК-техник производство смоли, бои, грундове

Химатех АД е български производител на широка гама химически продукти – смоли, бои, лакове, грундове, силиконови продукти, и др. Компанията търси да наеме мотивиран и енергичен нов колега в производството, като следва да се има предвид, че работата е свързана и с физическо натоварване. Химик-операторът изпълнява задачи, свързани с подготовка на суровините и материалите за технологичните процеси; наблюдение на етапите на производствените процеси и поддържане на основните параметри в оптимален режим; сигнализиране за техническа неизправност на производственото оборудване; опазване на околната среда; създаване и поддържане на добри взаимоотношения с колеги и с ръководния персонал на предприятието/фирмата.

Задължения и отговорности

 1. Подготовка, претегляне и смесване на суровини или съставки в правилната последователност; захранване на машините със суровини и материали.
 2. Мониторинг на отчитанията на измервателните уреди и инструменти; докладване за констатирани промени в работата на машините.
 3. Работа с машините за подготовка и обработка на съставки или крайни продукти; проверка на работата на машините и регулиране на налягането, температурата, рН и др.
 4. Изпитване на проби от продукта за проверка на качеството и нанасяне на получените данни в съответни протоколи.
 5. Проверка на инструментите и оборудването за правилната им работа; пускане и спиране на инсталацията,
 6. Изсипване на крайните продукти в съответни резервоари (контейнери, цистерни) или съдове за съхранение или транспорт; претегляне и дозиране на продуктите.
 7. Етикетиране и пакетиране на продукти.
 8. Извършване на дребни ремонти; почистване, поддържане, дезинфекциране и подготовка на оборудването.
 9. Докладване за по-сериозните повреди.
 10. Проверка на състоянието на оборудването съобразно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

При изпълнения на своите задължения химик-операторът е изложен на вредни влияния, което налага използването на защитно облекло и екипировка, като безопасни обувки, защитни очила, ръкавици, маска с филтър. По време на работа е отговорен за своето здраве и безопасност и здравето и безопасността на своите колеги.

Изисквания

 • Завършен техникум, за предпочитане с химически профил;
 • Мотивация за обучение и развитие;
 • Знания и интерес в областта на химията;
 • Опит в индустрията е предимство.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работа с възможност за развитие;
 • Конкурентно заплащане с пълни осигуровки;
 • Ваучери.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография