ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

СОЛВЕКС – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД работи в сферата на създаване, производство и търговия със собствени козметични продукти. В момента компанията търси да назначи ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност.

Задължения и отговорности

 1. Провежда лабораторни, полупромишлени и промишлени изпитания по задание от отдел “Продуктово развитие”с цел развитие на нови продукти и подобряване на съществуващите.
 2. Систематизира резултатите от лабораторните проби, съобразно резултатите , заложени в технологичната документация.
 3. Съблюдава правилата за работа с опасни химични вещества и смеси в иновационата лаборатория.
 4. Носи отговорност за извършените анализи и направените заключения.
 5. Носи отговорност за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията, за работата с технологичната документация.

Изисквания

 • Подходящо висше образование в областта на химията и технологиите;
 • Образователна степен – Химик, Инженер-технолог;
 • Предимство – специалност: Химия, и/или в областта на технология на козметичното производство;
 • Много добра компютърна грамотност – Microsoft office, Internet и работа със специализиран софтуер;
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК на работно ниво;
 • Личностни качества – оперативност, комуникативност, умения за създаване на добра работна атмосфера и работа в екип, мотивираност, отговорност, лоялност.

Предложението

 • Работно време: 08:30-17:00, понеделник-петък;
 • Ваучери за храна – 200 лв./месечно;
 • Месторабота – гр. Кричим
 • Осигурен фирмен транспорт от гр. Пловдив до гр. Кричим.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография